Daniel Corbee

Research Scientist, Sverige

Hur skulle du beskriva din roll och ditt ansvar?

Jag arbetar främst med läkemedelsutvecklingen inom FoU-organisationen med fokus på förstudier och formuleringsutveckling. Dessutom är jag involverad i utveckling och egen produktion av hjälpämnen (excipienter) för att tillgodose alternativa källor för tillverkning av våra produkter.

Varför valde du att börja på Camurus?

Efter min civilingenjörsexamen i bioteknik på Lund Tekniska Högskola (LTH) kom jag i kontakt med Camurus på en jobbmässa där jag tyckte att företaget och deras teknologi, FluidCrystal®, och den betydelse långtidsverkande behandlingar kan ha för patienten, väldigt intressant.

Vad är det bästa med att arbeta på Camurus?

För mig är det bästa att ha stor flexibilitet i min roll och därför även en stor mångfald i mina olika arbetsuppgifter. Men även alla bra kollegor har stor betydelse!

Vad motiverar dig i ditt dagliga arbete?

Det som motiverar mig är att vara en del av hela processen – från idé till färdigt resultat.

Vad betyder Camurus värdeord ägandeskap för dig?

För mig innebär ägandeskap att ta ansvar för sina arbetsuppgifter och driva processer framåt för att nå uppsatta mål.

Hur skulle du beskriva att det är att arbeta på Camurus för blivande kollegor?

Att arbeta på Camurus är givande med en mix av olika uppgifter och utmaningar från dag till dag. Det är en platt och mångsidig organisation med tvärfunktionella samarbeten mellan de olika avdelningarna. 

Vad gillar du att göra på din fritid?

På min fritid gillar jag att utforska olika matkulturer från hela världen och prova olika kök. Hemma brukar jag ha en del jäsningsprojekt på gång, just nu en hel del kombucha-bryggningar. Förutom köksaktiviteterna tycker jag också om styrketräning, meditation, bågskytte och spel i alla dess former.