Lina Åkesson

Director Quality Operations , Sverige

Hur skulle du beskriva din roll och ditt ansvar?

Jag leder avdelningen Quality Operatins och ansvarig för vår partihandelsverksamhet. I min roll ansvarar jag för att upprätthålla kvalitetssystemet för vårt partihandelstillstånd och att våra produkter som kommer ut på marknaden är  produkter på marknaden uppfyller de regulatoriska kraven.

Varför valde du att börja på Camurus?

Camurus är ett spännande företag mitt i en resa från att vara ett traditionellt forsknings- och utvecklingsföretag till ett kommersiellt företag med egna produkter på marknaden.

Vad är det bästa med att arbeta på Camurus?

Att Camurus utvecklas och växer gör att jag får arbeta med att effektivisera rutiner och samarbeta med en mängd olika funktioner, både i Sverige och internationellt.

Vad motiverar dig i ditt dagliga arbete?

För mig är det verkligen givande att arbeta med engagerade och professionella kollegor som arbetar mot samma mål – att tillhandahålla Camurus produkter till marknaden.

Vad betyder Camurus värdeord samarbete för dig?

Vårt värde "samarbete" innebär att jag befinner mig i en mycket motiverande miljö med tvärfunktionellt teamwork.

Hur skulle du beskriva att det är att arbeta på Camurus för blivande kollegor?

Att arbeta på Camurus är en lärorik upplevelse som är utmanande och motiverande.

Vad gillar du att göra på din fritid?

Jag spenderar mycket tid i crossfitgymmet och under sommaren cyklar jag gärna mycket och tar hand om vår lilla gård på landet.