Hege Hellström

Styrelseledamot

Hege Hellström

Hege Hellström (född 1965) är styrelseledamot sedan 2020. Hon är även ledamot i revisionsutskottet.

Hon har mer än 30 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring, strategiutveckling och bolagsledning inom Baxter Healthcare, Genzyme/Sanofi och Sobi. Tidigare befattningar har även varit rollen som President of Europe, Middle East och North Africa på Sobi, Global Business Unit Head på Sanofi och General Manager Benelux på Genzyme. 
Hege har en kandidatexamen i medicinsk laboratorievetenskap, Oslo Metropolitan University, Norge.

Övriga pågående uppdrag: Chief Commercial Officer, Advicenne  ett franskt läkemedelsbolag och Partner Belnor BVBA. Hon är även styrelseledamot i Vivesto AB sedan 2019 och i InflaRx sedan 2023.

Innehav: 3 250 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Styrelse