Stefan Persson

Styrelseledamot

Stefan Persson (född 1967) är styrelseledamot sedan 2022.

Hans arbetslivserfarenhet inkluderar rollen som vd och koncernchef för Camurus huvudägare Sandberg Development AB. Bakom sig har han en lång och framgångsrik karriär inom Perstorp, Sony Ericsson, Bang & Olufsen och som vd på Precise Biometrics. Han har även under en tid varit verksam och bosatt i Kina.

Stefan har studerat teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings Tekniska Högskola.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Sandberg Development, ISEC, Watersprint och Silanos. Styrelseordförande i Aimpoint, Rescue, Nordisk, GAIM, SWATAB och Xocchiali.

Innehav: 3 097 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelse