Per Olof Wallström

Styrelseordförande

Per Olof Wallström (född 1949) är styrelsens ordförande sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2010. Han är även ordförande i ersättningsutskottet.

Hans arbetslivserfarenhet inkluderar rollen som vd för Q-Med, Melacure AB och Karo Bio AB och ledande befattningar för Merck Sharpe & Dohme, Astra, Pharmacia och Bristol Myers Squibb.

Per Olof har en Apotekarexamen från Uppsala universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Arosia Communication AB och Nexttobe AB.

Innehav: 102 185 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Styrelse