Erika Söderberg Johnsson

Styrelseledamot

Erika Söderberg Johnsson (född 1970) är styrelseledamot sedan 2023. Hon är även ordförande i revisionsutskottet.

Hennes arbetslivserfarenhet inkluderar investment banking på SEB Enskilda och seniora ledande befattningar som CFO för Global Genomics AB, Affibody AB, Karo Bio AB, Biotage AB och senast Kinnevik AB. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar Sectra AB, MedCap AB och Qliro Group AB.

Erika har en masterexamen i Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag: Senior rådgivare inom Kinnevik. Styrelseledamot i Saab AB och Lunar Group A/S.

Innehav: 608 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Board of Directors

Management team