Annette Mattsson

Vice President Regulatory Affairs

Anette Mattsson

Annette Mattsson (född 1966) har jobbat på Camurus sedan 2017 och utsågs till Vice President Regulatory Affairs 2019. Hon har det övergripande ansvaret för den regulatoriska verksamheten på Camurus, vilket inkluderar strategiskt utvecklingsarbete, ansökningar och aktiviteter efter godkännande.

Hon har över 30 års erfarenhet från regulatoriskt utvecklingsprojekt coh strategiarbete samt mer än tio stora framgångsrika inlämningar och godkännanden (EU, USA, JP, ROW). Hon har haft positioner i små, medelstora och stora läkemedelsföretag, vilket inkluderar European RA Director/Global RA Lead på AstraZeneca och Global RA Portfolio Lead på LEO Pharma – där hon fick erfarenhet från regulatoriskt försvar och livscykelhantering inom många terapeutiska områden. Dessutom är hon aktiv i styrgruppen för nätverket Medicon Village Regulatory Affairs Pharma Network.

Annette har en kandidatexamen i farmaci från Uppsala universitet och har studerat företagsekonomi vid Lunds universitet.

Innehav i företaget: 2 004 aktier och 38 500 personaloptioner.

Ledningsgrupp