Agneta Svedberg

Vice President Clinical Development

Agneta Svedberg (född 1963) har varit anställd på Camurus sedan 2015 och utsågs till Vice President, Clinical Development & Pharmacovigilance 2019. Hon har det övergripande ansvaret för planering, genomförande och rapportering av kliniska utvecklingsprogram för Camurus produkter.

Hon har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling från ledande funktioner inom både mindre biotech och större läkemedelsföretag. Under sin karriär har hon framgångsrikt lett flera produkter genom klinisk utveckling inom flera olika terapeutiska områden. I sin roll som platschef på Genmab ledde hon mer än 200 anställda. Dessutom, som vd på Cantargia AB, ansvarade hon före selektion av produktkandidater och tidig utveckling av ett universitets spin-off-projekt. Hon har även haft rollen som COO på Zealand Pharma A/S.

Agneta har en M.Sc. i strålningsfysik och en B.Sc. i medicin både från Lunds universitet samt en Executive MBA, Executive Foundation Lund (EFL).

Innehav i bolaget: 22 987 aktier och 38 500 personaloptioner.

Ledningsgrupp