Maria Lundqvist

Global Head of HR

Maria Lindqvist

Maria Lundqvist (född 1966) utsågs till Global Head of Human Resources (HR) 2021 och har det övergripande ansvaret för HR-funktionen i Camurus, och leder ett team av HR-specialister och HR-administratörer. Hon leder utvecklingen och implementeringen av HR-strategier i företaget för att uppfylla de behov som finns och för att stödja företagets övergripande strategi.

Hon har mer än 20 års erfarenhet från ledande roller inom HR i både FoU och kommersiella organisationer, senast som HR Director Nordics på Teva Pharmaceuticals. På Teva hade hon en nyckelroll i integrationen av den nordiska delen av Actavis in i Tevas verksamhet, med fokus på att skapa synergier, behålla talanger och kompetens samt etablera en ny organisationsstruktur. Dessförinnan var hennes fokus förändringsledning, neddragning/tillväxt och kompetensförflyttning. Andra tidigare uppdrag inkluderar HR-tjänster på Tetra Pak, Vestas och AstraZeneca.

Maria har en B.Sc. i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Innehav i bolaget: 38 500 personaloptioner.

Ledningsgrupp