Behshad Sheldon

President Camurus Inc.

Behshad Sheldon (född 1963) utsågs till President för Camurus Inc. 2024 och har det övergripande  ansvaret att leda Camurus verksamhet i USA.

Hon har mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom den internationella läkemedelsindustrin, inklusive som vd och koncernchef för Braeburn Pharmaceuticals fram till 2017, och från ledande befattningar inom Smithkline Beecham, Bristol-Myers Squibb och Otsuka Pharmaceuticals, där hon ansvarat för framgångsrika, transformerande läkemedel som Glucophage, Plavix och Abilify. Senast kommer Behshad från rollen som direktör på Biotech Value Advisors där hon stöttat bioteknik- och läkemedelsbolag med lanseringsförberedelser och kommersialisering i USA.

Beshad har en B.Sc. i Neurovetenskap från University of Rochester. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande för FORCE (Female Opioid Research and Clinical Experts) i Princeton, New Jersey, styrelseledamot i Maxona Pharamceuticals, Philadelphia, Pennsylvania och i Egetis Therapeutics, Stockholm, Sverige. 

Innehav: 1 000 aktier, 2 000 personaloptioner och 1 500 prestationsaktier.

Board of Directors

Management team