Fredrik Joabsson

Chief Business Development Officer

Fredrik Joabsson (född 1972) har varit anställd på Camurus sedan 2001 och utsågs till Chief Business Development Officer 2019. Han har det övergripande ansvaret för Camurus affärsutvecklings- och partnerskap och fungerar även som Investor Relations kontaktperson för bolaget.

Fredrik har mer än 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, affärsutveckling, partnerskap och investerar­relationer. Han har tidigare haft roller inom formuleringsvetenskap och utveckling av läkemedelsleveranssystem och är utsedd till uppfinnare av flera utfärdade patent. I sin affärsutvecklingsroll har han erfarenhet från ett flertal samarbets- och licensaffärer, såväl som andra finansiella transaktioner.

Fredrik är fil.dr. i fysikalisk kemi och M.Sc. i kemi från Lunds universitet.

Innehav i bolaget: 50 070 aktier och 38 500 personaloptioner.

Ledningsgrupp