Fredrik Tiberg

Koncernchef och verkställande direktör

Fredrik Tiberg (född 1963) är Camurus koncernchef och verkställande direktör sedan 2003, samt styrelseledamot sedan 2002.

Han har mer än 30 års erfarenhet från bioteknik- och läkemedelsindustrin. Innan Camurus var han vd för Heptahelix AB och även adjungerad professor i ytkemi vid Lunds universitet samt gästprofessor i fysikalisk och teoretisk kemi vid Oxford universitet. Vidare står han som författare och medförfattare på mer än 110 vetenskapliga publikationer och står på 400 patent och patentansökningar.

Fredrik har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola samt Ph.D. och Assoc. Prof. i fysikalisk kemi från Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Camurus AB, Camurus Lipid Research Foundation och Amniotics AB. Medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Innehav i företaget: 1 615 000 aktier, 102 000 personaloptioner och 4 000 prestationsaktier. 

Ledningsgrupp