Markus Johnsson

Senior Vice President R&D

Markus Johnsson (född 1972) utsågs till Senior VP R&D 2022. Han har det övergripande ansvaret för Camurus forsknings- och utvecklingsaktiviteter och organisation.

Han började på Camurus 2003, men lämnade tillfälligt företaget 2017 från rollen som VP Pharmaceutical & Analytical Development, för en position inom Project Management på PolyPeptide Laboratories – en global ledare inom peptidutveckling och tillverkning. 2021 började han åter på Camurus som Senior Director för Camurus Project and Portfolio Management. Innan anställning på Camurus gjorde han en post-doc vid universitetet i Groningen. Vidare står han som författare och medförfattare på mer än 30 publikationer i vetenskapliga tidskrifter och står nämnd som uppfinnare på mer än 400 patent och patentansökningar.

Markus har en Ph.D. i fysikalisk kemi och M.Sc. i kemi från Uppsala universitet.

Innehav i bolaget: 21 000 aktier och 23 500 personaloptioner.

Ledningsgrupp