Torsten Malmström

Chief Technical Officer

Torsten Malmström (född 1968) har varit anställd på Camurus sedan 2013 och utsågs till Chief Technical Officer 2020. Han leder teamet som täcker processutveckling, inköp, klinisk och kommersiell tillverkning och kvalitet.

Han har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat som Director Pharmaceutical and Analytical Development på Zealand Pharma och som Director of Development på Polypeptide Group Scandinavia. Han har även haft rollen som teamchef på AstraZeneca. Dessutom har han 11 publikationer i kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Torsten har en Ph.D. i kemi från Lunds universitet.

Innehav i bolaget: 35 363 aktier, 16 000 personaloptioner och 1 500 prestationsaktier.

Ledningsgrupp