Behshad Sheldon

Styrelseledamot

Beshad

Behshad Sheldon (född 1963) är styrelseledamot sedan 2018. Hon är även ledamot i ersättningsutskottet. 

Hennes arbetslivserfarenhet inkluderar rollen som vd och koncernchef för Braeburn Pharmaceuticals fram till till 2017. Hon har även omfattande global och amerikansk erfarenhet från ett flertal ledande positioner i internationella läkemedelsföretag, inklusive Smithkline Beecham, Bristol-Myers Squibb och Otsuka Pharmaceuticals.

Beshad har en B.Sc. i Neurovetenskap från University of Rochester. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande för FORCE (Female Opioid Research and Clinical Experts) i Princeton, New Jersey, styrelseledamot i Maxona Pharamceuticals, Philadelphia, Pennsylvania och i Egetis Therapeutics, Stockholm, Sverige samt EVP & vd, Biotech Value Advisors. 

Innehav: 1 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Styrelse