Behshad Sheldon

Styrelseledamot, President Camurus Inc.

Beshad

Behshad Sheldon (född 1963) är styrelseledamot sedan 2018 och även ledamot i ersättningsutskottet. Sedan 1 april 2024 är hon även President för Camurus Inc.

Hennes arbetslivserfarenhet inkluderar rollen som vd och koncernchef för Braeburn Pharmaceuticals fram till till 2017. Hon har även omfattande global och amerikansk erfarenhet från ett flertal ledande positioner i internationella läkemedelsföretag, inklusive Smithkline Beecham, Bristol-Myers Squibb, Otsuka Pharmaceuticals och som EVP & vd, Biotech Value Advisors

Beshad har en B.Sc. i Neurovetenskap från University of Rochester. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande för FORCE (Female Opioid Research and Clinical Experts) i Princeton, New Jersey, styrelseledamot i Maxona Pharamceuticals, Philadelphia, Pennsylvania och i Egetis Therapeutics, Stockholm, Sverige. 

Innehav: 1 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte till bolaget och bolagsledningen.

Styrelse